Κυριακή, 18 Μαΐου 2008

Μήπως ξέρετε;

Γνωρίζει κανείς πώς λέγεται αυτό το φυτό;
Does anybody know the name of this plant?